Đóng

Trong quá trình sản xuất giấy, tinh bột được ứng dụng rộng rãi từ phần ướt đến ép keo, tráng phủ bề mặt giấy.

Công dụng chính của tinh bột trong sản xuất giấy bao gồm:

  • Tăng độ bục
  • Giảm tách lớp trong sản xuất giấy định lượng dày
  • Tăng cường khả năng in ấn và bắt mực
  • Cải thiện bề mặt giấy